English

Startsida | Tredjepartsanalyser | Utbildningar | Testresurser | Bildgalleri | Download | Kontakt

 

Tredjepartsanalyser & kvalitetsgranskning

I vårt testlab kan vi utföra allt från enklare visuella kontroller av mönsterkort, till djupare kvalitetsanalyser och opartiska tredjepartsutredningar med snittprover och rapportering.

Hur kvalitetssäkrar ni mönsterkorten?
En stor del av mönsterkorten tillverkas utanför Europa och den djupgående mönsterkortskompetensen hos köparna har reducerats eftersom avståndet till produktionen och testutrustningarna har ökat. 
Ordinär visuell kontroll kan de flesta mönsterkortsköpare genomföra, men snittprover som följer leveranserna blir sällan kontrollerade och få kan själva genomföra en djupare kontroll av mönsterkort från nya leverantörer.
Dalectro har flera års erfarenhet av kvalitetskontroll av mönsterkort och känner till svaga punkter som t ex:

 • Koppartjocklek i hål
 • Missregistrering
 • Laminatdefekter
 • Lödmaskdefekter
 • Porer och metallrester
 • Smuts, partiklar, hår
 • Materialtjocklek
 • Buktning & vridning
 • Oxidskydd


  Dalectro kan som tredjepart kvalitetsgranska en ny leverantör eller en kritisk leverans.
  Ni levererar ett mönsterkort, vi levererar en rapport baserad på er specifikation och IPC-standarderna för mönsterkort (IPC-A-600 och IPC-6010-serien m fl).

   

Tredjepartsuppdrag & felanalys
Att brister och rena defekter upptäcks på mönsterkort eller redan bestyckade kretskort hör tyvärr inte till ovanligheterna. Ibland är det nödvändigt att ta reda på vad det är för fel och hur det kunde uppstå, för att verkligen säkerställa att det inte händer igen.

Dalectro har omfattande erfarenhet av felanalyser och bedömning av tester och snittprover. Vi kan utföra ett flertal tester och analyser och allt sammanställs som bildmaterial i en neutral och tekniskt saklig rapport med bakgrund, analyser och slutsats.

Som oberoende tredjepartslab kan vi erbjuda:

 • Tredjepartsanalyser av  mönsterkortsdefekter
 • Lödbarhetstest enligt IPC-J-STD-003, test C (våglödning) samt test E (omsmältning) på förfrågan
 • Provpreparering och snittprovsanalyser
 • Visuella kontroller enligt IPC-A-600
 • Felsökning med bedömning av felorsak
 • Metallurgisk mikroskopi av snittprover
 • Mätning av lack-, prepreg- och metalltjocklek
 • Analys av loduppstigning och porer IPC-A-610
 • Snittanalys av monterade kort och komponent
 • Omfattande rapport med referens till IPC
 • Bedömning av delaminering och utgasning
 • Bedömning av buktning och vridning
 • Vidhäftningskontroll hos lödmask
 • Alla andra typer av avvikelser/ defekter IPC-A-600
 • Mätning av tunna skikt (guld, nickel, silver) med XRF

Snittprover är s k förstörande prover och kan utföras på bestyckade kretskort såväl som bara mönsterkort.
Läs mer om snittprover här 

 

Sakkunnig i tvister
I några få fall händer det att en tvist uppstår. Levererade mönsterkort kanske inte uppfyller specifikationer eller standarder. Leverantör och köpare kommer inte överens. Dalectro kan agera sakkunnig i t ex rättsfall och kan bedöma tekniskt innehåll i underlag samt andra tredjepartsrapporter.

Vår kvalitetssäkring
Våra testmetoder baseras på IPC-TM-650 och utvärdering sker enligt IPC-6012 samt IPC-A-600 och i förekommande fall IPC-A-610 samt ytterligare kundunika krav. Utrustning, testmetoder och förfaranden dokumenteras efter behov. Provpreparering sker enligt väl beprövade, systematiska och dokumenterade metallografiska metoder.

 

För mer information, kontakta Esbjörn Johansson på Dalectro
Ring 070-795 88 72 eller maila: esbjorn@dalectro.se

 

 

 

 

 

Dalectro, Mats Knuts väg 44, 784 50 Borlänge, Sweden                                                     Mob: +46 70 795 88 72   Mail: esbjorn@dalectro.se   Web: www.dalectro.se

|