English

Startsida | Tredjepartsanalyser | Utbildningar | Testresurser | Bildgalleri | Download | Kontakt

 

 Utbildning

Utbildning inom mönsterkortsteknik
Med en bred kunskap inom mönsterkortsteknik kan jag på konsultbasis utbilda Er som konstruerar, avsynar, monterar, köper och använder mönsterkort. Vi har ett brett kursutbud för alla inom elektronikbranschen som kommer i kontakt med mönsterkort - inköpare, konstruktörer, tekniker, operatörer, kvalitetspersonal osv.
Jag har utbildat deltagare från ett stort antal elektronikföretag och har erfarenheter från
mönsterkortproduktion såväl som modern elektronikproduktion. Utbildningarnas kvalitet garanteras genom flerårig erfarenhet som tidigare IPC-certifierad utbildare och översättare av bl a IPC-A-600.

Kurserna är neutrala och ger en bred syn på olika mönsterkortteknologier och kan hållas på plats hos dig som kund, på distans eller i Falun alternativt Borlänge.

 

IPC kvalitetsutbildning - 2 dagar
Denna utbildning består av en grundkurs i mönsterkortsteknik följt av en komplett genomgång av IPC för mönsterkort med ett praktiskt fokus på kvalitetsbedömning för avsynare/kvalitetspersonal.
Vi koncentrerar vi oss på i huvudsak IPC-A-600, men berör också IPC-6010 samt IPC-1601 (förpackning, förvaring), J-STD-003 (lödbarhet, lagringstid) samt en del av IPC TM-650 testmetoder. Kursen delas upp på två kursdagar enligt nedan.
 

Omfattning:                   2 dagar 

Antal deltagare:             4-15 st

Kursmaterial:                 Boken Mönsterkort – från CAD till kort samt mindre kompendium som PDF. Standarden IPC-A-600 kan köpas som en del i ett kurspaket.

Ö
vrigt:                            Kursintyg erhålls efter avslutad kurs. Ingen certifiering erhålls.


IPC kvalitetsutbildning - 1 dag
Denna mer begränsade IPC-utbildning har ett praktiskt fokus på kvalitetsbedömning för avsynare/kvalitetspersonal och är en snabb introduktion i IPC-A-600 standarden.
Kursen passar också bra som förnyelseutbildning för tidigare IPC-certifierade som inte behöver certifikat.
Vi koncentrerar vi oss på i huvudsak IPC-A-600, men berör också IPC-6010 samt IPC-1601 (förpackning, förvaring), J-STD-003 (lödbarhet, lagringstid) samt en del av IPC TM-650 testmetoder.
 

Omfattning:                     1 dag

Antal deltagare:               4-15 st

Kursmaterial:                   Mindre kompendium som PDF. Standarden IPC-A-600 kan köpas 

Övrigt:                             Kursintyg erhålls efter avslutad kurs. Ingen certifiering erhålls. 


Mönsterkortsteknik grund - 1 dag
Mönsterkortsteknik är en grundutbildning som baseras på boken Mönsterkort – från CAD till kort och är en kurs som 100-tals deltagare genomgått de senaste 15 åren. Kursen förutsätter inga förkunskaper i mönsterkortsteknik och lämpar sig för alla som kommer i kontakt med mönsterkort inom elektronikbranschen; konstruktörer, inköpare, operatörer, kvalitetspersonal osv.
Kursen varvas med teori och praktik - deltagarna får titta närmare på riktiga produktionsämnen från varje processteg,
etsning, borrning, fotolitografi, flerlager, lödmask, oxidskydd, fräsning osv


Omfattning:                          1 dag 

Antal deltagare:                    4-15 st

Kursmaterial:                        Boken Mönsterkort – från CAD till kort. Kompendium som PDF

Övrigt:                                  Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.


Mönsterkortsteknik - IPC för konstruktörer & inköpare - 1 dag
För att konstruera och specificera enligt IPC för mönsterkort krävs vissa grundkunskaper i IPC-dokumenten och hur en specifikation lämpligen byggs upp.
Denna kurs ger konstruktörer, tekniker och inköpare grundkunskaper och insikt i vilka krav som finns specificerade i IPC-dokumenten och vilka egenskaper och toleranser som köpare av mönsterkort behöver känna till och specificera. Kursen går igenom bl a följande:

 • Grunderna i mönsterkortsteknik
 • Laminat och IPC-4101
 • Lödmask och kapabilitet
 • Mått & toleranser enligt IPC IPC-6010
 • Skillnaden mellan IPC och Perfag
 • Basera specifikationen på IPC
 • Oxidskydd, lödbarhet och förvaring IPC J-STD003
 • Buktning och vridning IPC-A-600

 

Omfattning:                          1 dag 

Antal deltagare:                    4-10 st

Kursmaterial:                        Boken Mönsterkort – från CAD till kort. Kompendium som PDF. Standarden IPC-A-600 kan köpas som en del i ett kurspaket eller tillhandahålls av kund.

Övrigt:                                  Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.

 

Snittprovsanalys baserat på IPC - 1 dag
Denna kurs riktar sig till kvalitetstekniker, avsyningspersonal och operatörer som behöver djupare kunskap inom snittprovsanalys. Snittprover skickas ofta med leveranserna tillsammans med certifikat/ dokumentation. Analys av proverna kan utföras i ett metallurgiskt mikroskop men för att kunna bedöma bilderna krävs förståelse för tillverkningsprocesserna och hur basmaterial och metallskikt är uppbyggda.
Kursen baseras på IPC-A-600 modul 3 och har en praktisk inriktning där deltagarna får bedöma snittprover i mikroskop och dra egna slutsatser. Grundläggande mikroskopteknik är en del i kursen.
Mikroskop tillhandahålls under kursen om eget metallurgiskt mikroskop saknas.

Omfattning:                          1 dag

Antal deltagare:                    4-10 st

Kursmaterial:                        Mindre kompendium som PDF. Standarden IPC-A-600 kan köpas 

Övrigt:                                  Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.

 

Praktisk snittprovsutbildning - 1 dag
Denna kurs är ett utmärkt komplement till utbildningen i Snittprovsanalys baserat på IPC. Denna utbildning är praktiskt inriktad där kursdeltagaren får lära sig alla moment för att preparera ett snittprov, vilket inkluderar urkapning från ett kretskort eller mönsterkort, ingjutning, våtslipning, polering och mikroetsning. Kursen hålls med fördel i Falun, men kan även hållas ute hos kund och vi kan tillhandahålla utrustning under kursen. För utbildning ute hos kund krävs tillgång till dragskåp, vatten och avlopp.

För att tillgodogöra sig kursen krävs god syn, praktiskt handlag, medelmåttig fingerstyrka och känsla för precision, samt en stor portion tålamod och nyfikenhet.

 


Exempel på snittprov som visar tenn i hål        

Omfattning:                          1 dag 

Antal deltagare:                    3-6 st

Kursmaterial:                        Kompendium som PDF. 

Övrigt:                                  Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.
 

För mer information och offert, kontakta Esbjörn Johansson på
telefon 070-795 88 72 eller esbjorn@dalectro.se

Mer information om våra analystjänster hittar du på www.dalectro.se

      
 

Mönsterkort - från CAD till kort
Mönsterkort - från CAD till kort är en bok på svenska, som behandlar mönsterkort-tillverkning på ett enkelt sätt med många illustrationer. Hela framställningsprocessen från CAD till färdigt mönsterkort behandlas steg för steg, med 318 illustrationer på mer än 330 sidor.  Boken avslutas med en ordförklaring med över 500 fackuttryck som är typiska för mönsterkortbranschen, både på svenska och engelska.

Sedan första upplagan har boken mottagits väl och finns på de flesta universitet, institutioner och företag i elektronikbranschen. Prisades med MQS Branschpris 2002.     

Boken lämpar sig mycket väl som introduktion, men också fördjupning i ämnet - som uppslagsbok eller lärobok för alla som kommer i kontakt med mönsterkort; konstruktörer, säljare, inköpare, produktionstekniker, operatörer och studerande.


Något av innehållet

 • CAD/ CAM - fotoplottning, filmer
 • Laminat - egenskaper, höga temperaturer, bromfritt, högfrekvens
 • Enkelsidiga mönsterkort - etsning
 • Dubbelsidiga mönsterkort - genomplätering
 • Flerlagerkort - registreringstekniker, dolda- och blinda via
 • Oxidskydd- Tenn-bly, Nickel-guld, Kem-tenn, kem-silver, OSP
 • Lödmask - egenskaper, användning, varianter
 • Testning, AOI, eltest, snittprover
 • Förvaring och hantering - förvaringstider, fukt
 • Flexibla mönsterkort - flex-rigid, dubbelsidiga flexkort
 • Speciella kort- keramiska, invar m m
 • Höga frekvenser - impedansanpassning, mikrovågslaminat
 • Mikrovia - laser, plasma, fotovia och övriga teknologier
 • HDI-teknologier - direktexponering, ED-resist, pulsplätering
 • Lödning - ytmontering, hålmontering, buktning & vridning
 • Reningsteknik - rening och återvinning

Gör din beställning per e-post till esbjorn@dalectro.se eller ring 070-795 88 72

Frakt och Moms (6 %) tillkommer på priserna.
Artikelnr. 201 009
1-3 st 325 kr/ st     4-9 st 275 kr/ st    10- st 195 kr/ st

Liber/ Industrilitteratur AB, Esbjörn Johansson, ISBN 91-7548-584-2

 

 

 

 

Dalectro, Mats Knuts väg 44, 784 50 Borlänge, Sweden                                                     Mob: +46 70 795 88 72   Mail: esbjorn@dalectro.se   Web: www.dalectro.se

|

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor