English

Startsida | Tredjepartsanalyser | Utbildningar | Testresurser | Bildgalleri | Download | Kontakt

 

Bildgalleri

Laboratorium
Vårt laboratorium består av utrustning för metallografisk preparering och mikroskopi, samt utrustning för lödbarhetstest, termisk chock osv.                                                                                              

   
Slipning av snittprov                                        Diamantpolering av snittprov                      Termisk chock i lodgryta
    
Analys av snittprov i mikroskop                       Inspektion i stereomikroskop                      Metallurgiskt Mikroskop Reichert-Jung

Exempel på olika defekter
Det finns ett otal varianter av de vanligaste defekterna och tusentals möjliga felorsaker genom det stora antal tillverkningsprocesser som krävs för mönsterkortstillverkning. Ibland kan även lödfogar och komponenter visa sig vara en del i problemet som först verkade vara en mönsterkortsdefekt.                      

    
3D röntgen visar på porer i lödfog               Snittprov av samma lödfog visar stora porer   Por i pläteringen som orsakat utgasning

 
Stereoskopbild av blinda epoxifyllda och överpläterade vior                   Snittprov av lödfog till ytmonterad kondensator                     

  
Vertikalt konventionellt snittprov                    Horisontellt snittprov                              Mikrovia - Provet är etsat för att 
är vanligast förekommande                               är tidsödande men avslöjande                 ge framträdande korngränser

  
Horisontell snitt visar kragbrott på innerlager   Horisontellt snitt avslöjar avbrott       För tunn varmförtenning blottar koppar              

  
Hartssmetning innerlager har orsakat brott   Kopparplätering tunnare än IPC-kraven   Lödmask missregistrerad vid BGA-paddar

  
Lödmasksläpp som blottar koppar                    Por i hålplätering vid flexibelt kaptonlager     Lödmask över diffpar

 

 

 

 

 

 

 

Dalectro, Mats Knuts väg 44, 784 50 Borlänge, Sweden                                                     Mob: +46 70 795 88 72   Mail: esbjorn@dalectro.se   Web: www.dalectro.se

|

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor